ធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមចំនួន៣៨ ទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានសហគ្រិនខ្មែរសម្រាប់ស្ថិរភាពនិងពង្រីកអាជីវកម្ម

ធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមចំនួន៣៨ ទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានសហគ្រិនខ្មែរសម្រាប់ស្ថិរភាពនិងពង្រីកអាជីវកម្ម

 

សហគ្រិនខ្មែរ បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីប្រគល់កញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញប្បទាន ដល់ធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) ចំនួន ៣៨ ដើម្បីគាំទ្រពួកគេរក្សាបាននូវស្ថេរភាពអាជីវកម្ម ពង្រឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងបង្កើនសក្តានុពលនាំចេញរបស់ពួកគេ។

ពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពលោក ហែម វណ្ណឌី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសហគ្រាសខ្មែរ នេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។

ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី មានប្រសាសន៍ថា “សហគ្រិនខ្មែរបានកសាងសមិទ្ធិផលនាពេលកន្លងមក ហើយប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនដោយផ្តោតជាពិសេសលើការរក្សាធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ក្នុងវិស័យអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល”។

«តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសយ៉ាងទូលំទូលាយ និងយន្តការហិរញ្ញប្បទានដ៏រឹងមាំ សហគ្រិនខ្មែរ បាននឹងកំពុងផ្តល់អំណាចដល់សហគ្រាសក្នុងស្រុក បង្កើនភាពប្រកួតប្រជែង និងលទ្ធភាពទទួលបានទីផ្សារ ដើម្បីរួមចំណែកបន្ថែមទៀតដល់ការបង្កើតការងារ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា»។

ដូចបណ្តាប្រទេសដទៃទៀតដែរ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា គឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មប្រហែល ៧០ភាគរយ និងរួមចំណែកប្រមាណ ៥៨ ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០២០ មក សហគ្រិនខ្មែរ បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងពង្រីកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ដល់ធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមជាច្រើននៅទូទាំងខេត្ត-ក្រុងរបស់កម្ពុជា។

ការគាំទ្រពីសហគ្រិនខ្មែរ ដល់សហគ្រាសក្នុងស្រុក មានចាប់ពីការជំរុញសហគ្រិនភាពក្នុងចំណោមសិស្សវិទ្យាល័យ រហូតដល់ការបណ្តុះវប្បធម៌សហគ្រិនដ៏រឹងមាំ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលទូលំទូលាយដល់ធុរកិច្ចថ្មី សម្របសម្រួលវេទិកាប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការបង្កើតគំរូអាជីវកម្ម ជំរុញឱកាសបណ្តាញទំនាក់ទំនងរវាងសហគ្រិន និងវិនិយោគិន និងពង្រីកការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗ។

សម្រាប់អត្ថបទទាំងស្រុង សូមអាននៅទីនេះ

 

 

ដោយ៖ ខ្មែរថាមស៍

កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ភផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ព័ត៌មាន៖ ខ្មែរថាមស៍