សហគ្រិនខ្មែរ បើកដំណើរការក្រុមទីពីរនៃ EMDG ដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

សហគ្រិនខ្មែរ បើកដំណើរការក្រុមទីពីរនៃ EMDG ដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

 

សហគ្រិនខ្មែរ ដែលជាអង្គភាពមួយស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្តើមក្រុមទីពីរនៃកម្មវិធីជំនួយថវិកាអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារនាំចេញ (EMDG) របស់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។

កម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្តើមពីក្រុមទី១ នៃ EMDG ដែលដំណើរការពីខែមីនា ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២។ ក្នុងអំឡុងពេលក្រុមទី១ កម្មវិធីនេះបានទទួលពាក្យស្នើសុំជិត ៩០ មកពីវិស័យផ្សេងៗគ្នា ដោយមានការដាក់ពាក្យស្នើសុំជាង ៥០ ពីវិស័យកសិកម្ម វិស័យកាម្មន្តសាលចំនួន២៦ និង ពីវិស័យសេវាកម្ម ចំនួន៨។

កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយសហគ្រិនខ្មែរ (Khmer Enterprise) និងសហការរចនា និងគ្រប់គ្រងដោយ Emerging Markets Consulting (EMC)។

ជាមួយនឹងមតិកែលម្អពីសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងក្រុមទី១ EMDG Cohort 2 ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដើម្បីអភិវឌ្ឍទីផ្សារនាំចេញរបស់ពួកគេជាមួយនឹងដំណើរការការដាក់ពាក្យស្នើសុំដែលកាន់តែងាយស្រួល និងប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។

លោកបណ្ឌិត ឈៀង វណ្ណមុនិណ្ឌ នាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រិនខ្មែរបានមានប្រសាសន៍ថា ការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងស្រុក គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់សហគ្រិនខ្មែរ ដើម្បីស្របតាមការស្តារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយកូវីដរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

លោកបណ្ឌិត ឈៀង វណ្ណមុនិណ្ឌមានប្រសាសន៍ថា “ជាមួយនឹងការបើកនាពេលថ្មីៗនេះរបស់កម្ពុជាពីការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះ រួមជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោក កម្មវិធីនេះផ្តោតលើសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដើម្បីទទួលបានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារនាំចេញថ្មី”។

EMDG Cohort 2 សងត្រលប់វិញរហូតដល់ ៥០ ភាគរយនៃការចំណាយដែលមានសិទ្ធិទាក់ទងនឹងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារនាំចេញ។ ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តឆ្ពោះទៅមុខ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមអាចរៀបចំផែនការសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេ និងកសាងទីផ្សារនាំចេញរបស់ពួកគេដោយភាពប្រាកដប្រជា និងទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំង។

ការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារអន្តរជាតិ និងសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការនាំចេញមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងការបង្កើនការនាំចេញ ប៉ុន្តែសកម្មភាពដូចនេះជាច្រើនត្រូវបានរំខានដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។

កម្មវិធី EMDG ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសដើម្បីគាំទ្រអ្នកនាំចេញ និងអ្នកនាំចេញដែលប្រាថ្នាចង់បោះជំហានទៅមុខ និងអភិវឌ្ឍ និងពង្រីកទីផ្សារនាំចេញរបស់ពួកគេជាសកល។

កម្មវិធីនេះបើកឱ្យក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាទាំងអស់ចុះឈ្មោះមិនហួសពីថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២។

សម្រាប់អត្ថបទដើម​ សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់នេះ

 

 

ដោយ៖ AKP-Chea Vannak

ព័ត៌មាន៖ ខ្មែរ ថាមសិ៍

កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ភផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​