ទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាកើន ២០ភាគរយនៅឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២២

ទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាកើន ២០ភាគរយនៅឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២២

 

ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់កម្ពុជាមានទំហំ ២៧,២ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២២ កើនឡើង ២០ ភាគរយពី ២២,៦ ពាន់លានដុល្លារធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ។

របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករបានឱ្យដឹងថា ការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាមានតម្លៃ ១១,៣៧ ពាន់លានដុល្លារក្នុងអំឡុងខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំនេះ កើនឡើង ៣៣,៩ ភាគរយពីឆ្នាំមុន ហើយការនាំចូលសរុបឈានដល់ ១៥,៨៦ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ១១,៩ ភាគរយ។

របាយការណ៍បានឱ្យដឹងទៀតថា ប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា បន្ទាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិក វៀតណាម ថៃ និងសិង្ហបុរី ដោយបានបន្ថែមថា ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិនឈានដល់ ៥.៩៨ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ១៩.៧ ភាគរយ។

កំណើនដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានសន្មតថាបណ្តាលមកពីមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់នៅកម្ពុជា កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី ក៏ដូចជាការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារ។

សម្រាប់អត្ថបទដើម សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់នេះ

 

 

ដោយ៖ Xinhua

ព័ត៌មាន៖​ ខ្មែរ ថាមសិ៍

កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ភផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២